Maven Projesine Java 8 Desteği Eklemek

Yaratmış olduğumuz Maven projesinin kullandığı maven plugin sürümü eski ise proje ayarlarından Java versiyonunu 8 yapsanız bile Maven Update ile tekrar eski sürüme dönecektir. Bu sıkıntıyı gidermek için pom.xml dosyasına aşağıdaki konfigurasyonu eklemeliyiz. Kaynak...
read more

Maven ojdbc6.jar Bağımlılık Ekleme

Maven kullanarak uygulamamıza Oracle client driver eklemek için dependency tanımı yeterli olmuyor. Maven’ın kendi deposunda Oracle JAR’ları olmadığı için pom.xml dosyasına önce repository ardımdan dependency tanımı yapmak gerekiyor. ojdbc6.jar için aşağıdaki gibi bir tanım yeteli olacaktır. Kaynak...
read more

Hibernate.initialize() kullanımı

Hibernate Session nesnesi, Entity objelerinin durumu persistent (kalıcı) olduğu durumlarda bu nesneleri veri tabanı ile ilişkilendirir. Yani persistent durumdaki bir Entity üzerinde yapılan her bir değişiklik veri tabanına güncellenir. Bir Entity nesnesinin persistent duruma geçebilmesi için Session üzerinden get(), load(), save() ya da saveOrUpdate() metotlarından birinin çağrılmış olması gerekir. Entity nesnesinin detached duruma gelmesi için Session nesnesinin flush edilmesi, kapatılması ve transaction’ın commitlenmesi gerekir. Bir Entity nesnesi detached durumda iken...
read more

Spring Scopes

Uygulamamız içerisinde yaşam döngüleri spring IoC Container tarafından yönetilen nesnelere Spring Beans denir. Spring Bean’ler tanımlanırken ; XML konfigurasyon dosyası, Annotation, Java konfigurasyon sınıfı kullanılabilir. Bir Spring Bean’in ne zaman yaratılacağını scope vererek söyleriz. Spring Framework’te bean tanımlarken kullanabildiğimiz 5 farklı scope vardır. singleton (default) : Sınıfa istek geldiğinde tek bir instance yaratılır ve bütün istemcilere aynı instance paylaştırılır. Eğer bir bean tanımlanırken hangi scope kullanıldığı...
read more

Spring Framework Nedir?

Spring kısaca Java uygulamalarını düzgün bir alt yapıyla hızlı bir şekilde geliştirmek için kullanılan açık kaynak bir uygulama çatısıdır. En önemli özelliği modüler olmasıdır. Dolayısıyla JSF ya da Struts gibi sadece Controller katmanına karşılık gelir ya da Hibernate gibi sadece veri tabanı katmanına karşılık gelir diyemeyiz. Temel özellikleri herhangi bir Java uygulaması geliştirmek için kullanılabilir. Dependency Injection sağlayan IoC Container sadece web uygulamalarında değil masaüstü programlarda da kullanılabilir. Bunun yanında sadece Hibernate...
read more

« Önceki Yazılar