Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Android Programlama

Android uygulamalarda roboguice kullanımı

Android uygulamalarda Java kodundan layout dosyalarında tanımlanmış görsel öğelere erişmek için en çok kullandığımız yöntem findViewById metodunu çağırmaktır. Bu metodu kullandığımızda bize geriye View nesnesi döner. Yani dönen nesne bir giriş kutusu (EditText) elemanı olabileceği gibi bir düğme (Button) veya bir işaret kutusu (Checkbox) da olabilir. İstediğimiz görsel elemanın özelliklerini kullanabilmek için ise explicit casting yaparız. Örneğin bir düğmeye tıklandığında çalışmasını istediğimiz kod bloğu varsa, düğmeye erişmek için önce...
read more