Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Design Patterns

Tasarım Örüntüleri (Design Patterns)

Bir uygulama geliştirirken sistemin tasarımıyla ilgili sorunlarla birden çok defa karşılaşabiliriz. Karşılaştığımız problemi çözmek fazlaca zamanımızı alabilir. Burada kodu yazan programcının daha önceki tecrübelerinden yararlanması gerekir. Bahsettiğim problemler algoritmik bir düşünceden değil, tamamen kodun genel tasarımından kaynaklanan problemlerdir. Tasarım örüntüleri, nesneye yönelik dizayn problemlerinin çözülmesi için tasarlanmış ve programlama dilinden bağımsız stratejilerdir. Bu stratejilerden her biri bir tasarım problemini çözmek için...
read more

MVC – Model View Controller

Veri tabanından sorgulama işlemleri yaparken, yazdığımız ekran kodu içerisine connection alma, sql çalıştırıp dönen sonuçları  görüntüleme kodları yazdığımızı düşünelim. Daha sonra bir ekrana daha ihtiyacımız olduğunu düşünelim. O ekrandan da veri tabanına bağlanıp dönen sonuçları ekranda görüntüleyeceğiz. Bunu da ekran kodunun içine yazalım. Üçüncü bir ekran yazdık. Bu ekranda da birinci ekrandaki SQL’i kullanan kodu kullanmamız gerekiyor. Aynı kodları bu ekran sınıfına kopyalamamız mümkün ancak SQL’de bir değişiklik yapılması...
read more