Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Java EE

Maven Projesine Java 8 Desteği Eklemek

Yaratmış olduğumuz Maven projesinin kullandığı maven plugin sürümü eski ise proje ayarlarından Java versiyonunu 8 yapsanız bile Maven Update ile tekrar eski sürüme dönecektir. Bu sıkıntıyı gidermek için pom.xml dosyasına aşağıdaki konfigurasyonu eklemeliyiz. Kaynak...
read more

Maven ojdbc6.jar Bağımlılık Ekleme

Maven kullanarak uygulamamıza Oracle client driver eklemek için dependency tanımı yeterli olmuyor. Maven’ın kendi deposunda Oracle JAR’ları olmadığı için pom.xml dosyasına önce repository ardımdan dependency tanımı yapmak gerekiyor. ojdbc6.jar için aşağıdaki gibi bir tanım yeteli olacaktır. Kaynak...
read more

Spring Scopes

Uygulamamız içerisinde yaşam döngüleri spring IoC Container tarafından yönetilen nesnelere Spring Beans denir. Spring Bean’ler tanımlanırken ; XML konfigurasyon dosyası, Annotation, Java konfigurasyon sınıfı kullanılabilir. Bir Spring Bean’in ne zaman yaratılacağını scope vererek söyleriz. Spring Framework’te bean tanımlarken kullanabildiğimiz 5 farklı scope vardır. singleton (default) : Sınıfa istek geldiğinde tek bir instance yaratılır ve bütün istemcilere aynı instance paylaştırılır. Eğer bir bean tanımlanırken hangi scope kullanıldığı...
read more

Spring Framework Nedir?

Spring kısaca Java uygulamalarını düzgün bir alt yapıyla hızlı bir şekilde geliştirmek için kullanılan açık kaynak bir uygulama çatısıdır. En önemli özelliği modüler olmasıdır. Dolayısıyla JSF ya da Struts gibi sadece Controller katmanına karşılık gelir ya da Hibernate gibi sadece veri tabanı katmanına karşılık gelir diyemeyiz. Temel özellikleri herhangi bir Java uygulaması geliştirmek için kullanılabilir. Dependency Injection sağlayan IoC Container sadece web uygulamalarında değil masaüstü programlarda da kullanılabilir. Bunun yanında sadece Hibernate...
read more

Java EE’de Injection Mekanizması

Java EE, nesnelerin instance’larını yaratmadan direk erişilebilmesini sağlayan iki tip injection mekanizması destekler. Sadece gerekli olan kaynaklar ve bağımlı oldukları nesneler annotation‘lar ile belirtilir. Geri kalan tüm iş Container tarafından ele alınır. Bu yazımda kullanılan iki tip Injection ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım :       1. Resource Injection : Container tarafından yönetilen ve JNDI ile erişebildiğimiz nesnelere erişmek için kullanılır. Örneğin Servlet sınıfları, Managed Bean’ler, Enterprise Bean’ler ya da sunucuda...
read more

« Önceki Yazılar