Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : EJB

Java Message Service – JMS

Her mesajlaşma uygulaması için konfigure edilen iki tip yönetim objesi vardır. Destinations Connection Factories Destinations denilen yapılar mesajları almak, tutmak ve yönlendirmek için kullanılırlar. Queue ve Topic Destination’lar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Queue Destination : Point-to-Point mesajlaşma protokolü Topic Destination : Yayınla-al mesajlaşma protokolü İstemci Queue’ya erişebilecek bir Connection sınıfı üzerinden bu Queue’ya erişebilir. Yani direk erişemez. Queue’ya erişmek için bu Connection sınıfını kullanıp session oluşturulur....
read more

RMI – Remote Method Invocation

Dağıtık ortamlardaki objeler arası iletişimin gerçekleşmesini sağlar. RMI uygulamalarında socket ve thread yönetimi programcılardan saklanır. Java RMI farklı sanal makinelerdeki ve farklı host makinelerdeki objeleri çağırmak için kullanılır. Farklı sanal makinelerde yaratılan objelere “remote” objeler denir. Kısaca söylemek gerekirse uzak makinalardaki metotları çağırmak için tasarlanmıştır. RMI mimarisi 3 bağımsız katmandan oluşur. Bu katmanlar Java uygulaması ile JVM arasında bulunur. Stub and Skeleton Layer : Bu katman sıralama, network üzerinden...
read more

EJB – Enterprise Java Beans

İki farklı kurumda ya da iki farklı yerde çalışan projeler olduğunu düşünelim. Bu farklı yerlerdeki projeleri birbirleri ile nasıl haberleştireceğiz? İşte uzakta çalışan uygulamaları birbirleri ile haberleştirmek için teknolojiler geliştirilmiştir. Bunlardan biri web servisleri, bir diğeri RMI’dır. EJB ise Java dünyasında kullanılan bir diğer haberleşme teknolojisinin ismidir. EJB çalışma mantığı : Öncelikle amacımız istemci tarafından, sunucudaki EJB sınıfına erişmek. Bunun için istemci tarafında bir nesne oluşturulması gerekiyor. Oluşturulan...
read more