Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Filters

Örnek Filtre Uygulaması

Bir sınıfın filtre olduğunu container’a söylememiz gerekir. Bunun için ; Sınıf Filter arayüzünü implement etmelidir, web.xml dosyasında filtre tanımı ve mapping’i yapılmalıdır. Eğer bir uygulamada birden fazla filtre varsa konfigurasyon dosyasında tanımlı oldukları sırayla çalışırlar. Kaynak Kod   <filter> <filter-name>loginFilter</filter-name> <filter-class>com.javauzmani.filtreOrnekleri.filters.LoginFilter</filter-class> </filter> <filter-mapping> ...
read more

Filters

Filtreler kaynak ile hedef arasındaki mesajı filtreleyen objelerdir. Koruma görevlisi gibi çalışırlar. Veri aktarımını kontrol ederler. Örneğin DSL filtresi (Digital Subscriber Line) telefon ve DSL hattı arasında bulunur. Telefon frekanslarını telefona, diğerlerini modeme yönlendirir. TCP/IP protokolünde IP katmanı kendisine ait olan bilgileri çıkarıp TCP katmanına gönderir. Bir web uygulaması için filtre bir web bileşenidir ve web server’da yer alır. İstemci ve kaynak arasında gidip gelen request-response’ları filtreler. İstekler servlete giderken web.xml’de...
read more