Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : JSP – Servlet

JSP Sayfasından JavaBean Çağırmak

Java Bean sınıflarının ne olduğunu “Java Bean Nedir?” adlı makalemde incelemiştik. Bu yazımda ise JSP sayfalarından Java Bean sınıflarına action etiketleri ile nasıl erişildiğinden bahsedeceğim. NOT : JSP sayfalarında kullanılan tüm deyimler için “JSP Sayfalarında Kullanılan Deyimler” başlıklı yazımı inceleyebilirisiniz. JSP sayfalarında Java Bean sınıfları ile ilgili işlemler yapabilmek için kullanılan 3 tane etiket vardır. Bunlar ; <jsp:useBean> <jsp:setProperty> <jsp:getProperty> etiketleridir. Sırasıyla ne işe yaradıklarını...
read more

JSP Sayfalarında Kullanılan Deyimler

JSP sayfaları dinamik içerikten oluşur. Bu dinamikliği sağlamak için JSP’lerde kullanılan bildirim deyimleri vardır. Jsp sayfalarında kullanılan deyimler 6 çeşittir. Bunlar ; <%@ directives %>                : Çevirim anı olaylarını JSP Engine’e tayin eder. <%! Java declarations %>    : Metod ve değişken tanımları yapılır. <% java code %>                     : Jsp sayfası içerisine Java kodları yazılır. <%= expression %>               : Değerleri ekrana yazmanın kısa yoludur. <jsp:actionName />...
read more

Servlet Sınıfları

Servlet sınıfları dinamik web sayfaları tasarlamak için kullanılan nesnelerdir. İlk olarak CGI programlarının dezavantajlarını gidermek için ortaya çıkmıştır. Aslında CGI programlarıyla aynı işi yapsalarda farklı şekilde çalışırlar. Servlet’ler web container içerisinde ayrı bir process olarak çalışmazlar. Web container kendisi işletim sistemi için bir process’tir. Bu sayede aynı servlet sınıfına birden fazla istek gelse bile birden fazla instance yaratılmaz. Her istek için bir thread oluşturulur. Avantajları : Java ile yazılmıştır. CGI’dan çok...
read more

JSP Sayfaları

JSP sayfaları, Servlet’ler gibi davranan text tabanlı dosyalardır.  JSP Engine adı verilen bir yapı ile JSP sayfasına istek geldiğinde aynı işi yapan bir Java sınıfı yaratılır. Bu sebeple JSP ve Servletleri aynı işi yapan yapılar olarak görebiliriz. Application server’ın bulduğu dosya eğer bir JSP sayfası ise JSP_Engine adı verilen sınıf çalışarak bu sayfayı bir servlet class’ına çevirir. Oluşturulan bu sınıf derlenerek hafızaya yüklenir ve çalıştırılır. Bulunan dosya eğer bir Jsp sayfası değilse aynen geri döndürülür. Yani resimse resim,...
read more