Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Spring Framework

Spring Scopes

Uygulamamız içerisinde yaşam döngüleri spring IoC Container tarafından yönetilen nesnelere Spring Beans denir. Spring Bean’ler tanımlanırken ; XML konfigurasyon dosyası, Annotation, Java konfigurasyon sınıfı kullanılabilir. Bir Spring Bean’in ne zaman yaratılacağını scope vererek söyleriz. Spring Framework’te bean tanımlarken kullanabildiğimiz 5 farklı scope vardır. singleton (default) : Sınıfa istek geldiğinde tek bir instance yaratılır ve bütün istemcilere aynı instance paylaştırılır. Eğer bir bean tanımlanırken hangi scope kullanıldığı...
read more

Spring Framework Nedir?

Spring kısaca Java uygulamalarını düzgün bir alt yapıyla hızlı bir şekilde geliştirmek için kullanılan açık kaynak bir uygulama çatısıdır. En önemli özelliği modüler olmasıdır. Dolayısıyla JSF ya da Struts gibi sadece Controller katmanına karşılık gelir ya da Hibernate gibi sadece veri tabanı katmanına karşılık gelir diyemeyiz. Temel özellikleri herhangi bir Java uygulaması geliştirmek için kullanılabilir. Dependency Injection sağlayan IoC Container sadece web uygulamalarında değil masaüstü programlarda da kullanılabilir. Bunun yanında sadece Hibernate...
read more