Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Java SE

ArrayList – Vector Farkı

Uygulamalarımızda kullandığımız en önemli iki Collection – List gerçekleştirimi olan ArrayList ve Vector arasındaki benzerliklere ve farklara bakalım : Öncelikle her ki sınıf da index tabanlıdır ve dizi gibi çalışırlar. Dizilerden farkları ise ilk yaratımları sırasında eleman sayısı vermemiz gerekmez. Eleman sayısı belli olmayan diziler yaratmak. Bkz. Collections. Her iki sınıf da elemanları eklendiği sırada saklar. Her iki nesneye de null değer eklenebilir. Her iki nesneye de aynı değer birden fazla eklenebilir. Vector synchronized bir sınıftır....
read more

HashMap – Hashtable Farkı

Hem HashMap hem de Hashtable, Map arayüzünü gerçekleştiren iki sınıftır. Her ikisi de verileri etiketleyerek saklar. Collections isimli makalemde Map kullanımına küçük bir örnek vermiştim. Bu yazımda ise öğrencilerimin çok fazla sordukları bir konuya açıklık getireceğim. Map interface’ini implement eden birçok sınıf var. Peki bu sınıflardan hangisini ne zaman kullanacağız? En çok kullanılanlardan iki tanesi HashMap ve Hashtable arasındaki farklardan bazıları şöyle : HashMap thread safe değil, Hashtable ise thread safe. Yani harici olarak synchronization...
read more

HashSet – TreeSet Farkı

Collection‘larda en çok kullanılan Set gerçekleştirimleri olan iki sınıf HashSet – TreeSet arasındaki farklar : TreeSet eklenen verileri sıralı bir şekilde saklar. Eklenen veri tipi String ise alfabetik, Date ise kronolojik, sayısal bir tip ise küçükten büyüğe doğru sıralama yapılır. Nesneler kümeden çekilirken bu sırada döner. HashSet verileri sırasız saklar. Her iki sınıf da Set interface’ini implement ettikleri için aynı nesneler eklenmezler. Nesnelerin aynı olup olmama kontrolünü yaparken TreeSet sınıfı compareTo() metodunu kullanırken,...
read more

ThreadLocal Sınıfı – 2

Son zamanlarda ThreadLocal sınıfı ile ilgili çok fazla soru aldığım için 3 Nisan 2012 tarihinde yazmış olduğum makaleye birkaç ekleme yapmak istiyorum. ThreadLocal çalışan thread içindeki veriye referans gösterir. Thread Pool kullanan uygulama sunucularında sınıflar yüklenirken hafıza ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. ThreadLocal içinde sakladığımız verileri işimiz bittiğinde kaldırmalıyız. Peki kaldırmazsak ne olur? Basit bir senaryo : Sunucuya uygulamamızı yükledik. ThreadLocal içinde kullandığımız sınıflar da sunucunun hafızasına yüklendi....
read more

İç sınıflardan hangisi ne zaman kullanılmalı?

Bir sınıf içerisinde başka bir sınıf tanımladığımızda iç sınıf yaratmış oluruz. Java’da iç sınıflar sarmalamayı (encapsulation) arttırmak için kullanılır. Daha okunaklı bir kodumuz olmasının yanında sınıfları mantıksal olarak gruplayabilmemizi de sağlar. Fakat iç sınıf dediğimiz zaman Java’da kullanımı birden çok şekilde gerçekleşir. Peki hangi iç sınıf tipini ne zaman kullanmalıyız? 1 – Local Sınıflar : Bir metot içerisinde tanımlanan sınıflara local sınıflar denir. Bir sınıfın instance’ını birden çok yaratarak...
read more

« Önceki Yazılar