Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Logging API

Logging API

Projelerde loglama hem son kullanıcılar hem de sistem yöneticileri için uygulamanın devamlılığı açısından çok önemlidir. Java’da karşılaşılan güvenlik hataları, konfigürasyon hataları, performans sıkıntıları veya uygulamadaki bug’lar için Logging API kullanılır. java.util.logging paketinde tanımlanmıştır. Logging API, bilgileri metin veya XML formatında log kayıtlarını hafızaya, output streamlere, konsola ya da dosyaya yazabilir. Logging API’yi kullanabilmek için sırasıyla şunlar yapılır : Logger objesi yaratılır. Logger objesi konfigure...
read more