Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Hibernate

Hibernate.initialize() kullanımı

Hibernate Session nesnesi, Entity objelerinin durumu persistent (kalıcı) olduğu durumlarda bu nesneleri veri tabanı ile ilişkilendirir. Yani persistent durumdaki bir Entity üzerinde yapılan her bir değişiklik veri tabanına güncellenir. Bir Entity nesnesinin persistent duruma geçebilmesi için Session üzerinden get(), load(), save() ya da saveOrUpdate() metotlarından birinin çağrılmış olması gerekir. Entity nesnesinin detached duruma gelmesi için Session nesnesinin flush edilmesi, kapatılması ve transaction’ın commitlenmesi gerekir. Bir Entity nesnesi detached durumda iken...
read more

Hibernate Session metotları arasındaki farklar (save(), persist(), saveOrUpdate(), merge(), update())

save() Adından da anlaşılacağı gibi bir Entity’nin veri tabanına kaydedilmesini sağlar. Transaction olmadan çağrılabilir. Entity nesnesinin ilişkili olduğu başka objeler varsa Session üzerinden flush() metodu çağrıldığında sadece ilgilendiğimiz Entity nesnesi veri tabanına eklenir. Bu yüzden Transaction dışından çağrılması tavsiye edilmez. Transaction içerisinde çağrılıyorsa ilişkili nesneler de veri tabanına commit() ya da flush() metotları çağrıldığında eklenir. persist() Transaction içinde çağrılan save() metoduna benzer. Entity nesnesi...
read more

Eclipse Juno üzerinde Hibernate Örneği

Kullandığım teknolojiler ve araçlar; JDK 1.7 Eclipse Juno 4.2 Oracle XE 11g Hibernate 4.2 Yazdığım proje basit bir konsol uygulamasıdır. Hibernate’in son sürümü olan 4.2 ile geliştirilmiştir. Dolayısıyla SessionFactory nesnesi yaratılırken deprecate edilen eski metot yerine yenisi kullanılmıştır. Öncelikle Eclipse’de yeni bir Java projesi yaratalım. Ben ismine HibernateCRUD dedim. Projemin “Build Path” ine Hibernate’in JAR dosyalarını ekliyorum. Bu işlemi proje üzerinde sağ tıklayarak BuildPath -> Add External Archives.. seçeneği ile...
read more

Hibernate Mapping Types

Hibernate’te Java sınıflarını veri tabanındaki tablolara eşleştirmek için kullanılan “mapping” dosyalarında tipler karşımıza çıkar. Bu tipler Java tipi ya da SQL tipi değildirler. Bunlar tam olarak Java tiplerini SQL tiplere, SQL tiplerini de Java tiplerine dönüştürmeyi sağlayan Hibernate tipleridir. Örnek bir “mapping” dosyası aşağıdaki gibidir. Araba.hbm.xml Kaynak Kod   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD//EN" ...
read more

Örnek Hibernate Uygulaması

Yarattığımız projeye Hibernate özelliklerini eklemek demek Hibernate’in kullanacağı tüm kütüphaneleri (jar dosyalarını) projemize entegre etmek demektir. Biz de örnek uygulamamızı yazmadan önce Hibernate’in kullandığı tüm kütüphaneleri indirerek uygulamamıza eklemeliyiz. Eğer benim gibi Hibernate’e direk destek veren bir geliştirme ortamı kullanıyorsanız bu kütüphaneleri uygulamaya entegre etmek çok daha basit hale gelecektir. Ben MyEclipse kullanarak Hibernate ile veri tabanı uygulaması yapacağım. Önce yeni bir Java projesi yaratalım. Sonra yarattığımız...
read more

« Önceki Yazılar