Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : JPA

Örnek JPA Uygulaması

Şimdi JPA kullanarak veri tabanına basit bir insert işlemi gerçekleştiren uygulama yazalım. Bu uygulamayı MyEclipse ortamında Derby veri tabanı kullanarak yazacağız. Siz kendi kullandığınız bir IDE’de farklı bir veri tabanı kullanarak da yapabilirsiniz. JPA’ya direk destek vermesi ve içerisinde örnek tabloların olması sebebiyle ben MyEclipse kullanacağım. Önce Package Explorer penceresinde New -> Java Project diyerek bir proje yaratıyoruz. Daha sonra projemize Sun standartlarına bağlı kalarak bir isim veriyoruz, diğer ayarları olduğu gibi bırakarak Finish...
read more