Şu başlık altındaki yazıları okuyorsunuz : Web Servisleri

JAXB Veri Tipleri

  XML Schema Type Java Data...
read more

Örnek Web Service Sınıfı

Web Servisleri hakkında genel bilgiyi “Web Servisleri, SOAP, UDDI, WSDL Nedir?“ adlı makalemde vermiştim. Bu yazımda ise örnek bir web service sınıfı nasıl yazılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir web service sınıfının genel özelliklerinden ve nasıl yazılması gerektiğinden başlayalım. javax.jws.WebService ya da  javax.jws.WebServiceProvider annotationlarından birini kullanmalıdır. public erişim denetleyicisine sahip olmalıdır. static ya da final tanımlanmamalıdır. Sınıf içerisinde dışarıdan çağrılacak iş yapan metotların javax.jws.WebMethod...
read more

Web Servisleri, SOAP, UDDI, WSDL Nedir?

Web Servisleri, HTTP protokolü ile XML gönderip alarak iki uzak cihaz arasındaki iletişimi sağlayan bir haberleşme yöntemidir. XML olması sayesinde değişik platformlar ve programlama dilleri arasında haberleşme sağlanabilir. Web’in yaygınlaşmasından sonra farklı platformarın birbirleriyle haberleşme ihtiyacı artmıştır. Bunun için web uygulamaları geliştirilmiştir. Web sevisleri ile de web uygulamalarımız kendi fonksiyonalitelerini dış dünya ile paylaşabilir hale gelmiştir. Web servislerinde veriler XML olarak tutulur ve SOAP kullanılarak bir yerden diğerine...
read more